Ceny prenájmu karavanu

Cenník prenájmu - SUNLIGHT T67 - 2022

Zľavy z prenájmu

pri prenájme na:

10 – 13 dní – 5 %
14 – 20 dní – 7 %
21 – 29 dní – 9 %

30 dní a viac dní – individuálna zľava

Opakovaný prenájom v tom istom kalendárnom roku na viac ako 10 dní – 15%

Zľava za udelenú recenziu /Google, Facebook/ – 3% pri opakovanom prenájme

Cenník platný od 1.1.2023, prenajímateľ nie je platcom DPH

Cenník služieb a príslušenstva

Prenájom karavanu zahŕňa